Pokročilé semináře

voda-s-oblohou

Pokračovaní, prohloubení a rozšíření znalostí

ze základních seminářů

Semináře jsou určeny účastníkům, kteří již zvládli danou úroveň základních seminářů a chtějí se dále rozvíjet.

Během seminářů se zaměřujeme na podrobnější proniknutí do tématu a na modelových příkladech si procvičujeme, jak jsme schopni využít získaných dovedností v konkrétních praktických situacích. 

Motivujeme účastníky k tomu, aby se v každé oblasti pokusili pochopit princip a uplatnit jej pak v praxi.

 

Možné tematické okruhy:

 

● základní komunikační dovednosti

● neverbální komunikace (řeč těla)

● prezentační dovednosti

● rétorika, charismatický projev

● asertivní komunikace a její využití v praxi

● komunikace v obtížných situacích

● řešení konfliktů

● time management

● stress management (stres a prevence syndromu vyhoření)

● komunikační vztahy a sebepoznávání

● organizace práce a času

● emoční leadership

● týmová komunikace a spolupráce

● efektivní delegování a vedení porad

 

Další tematické okruhy a z nich vycházející semináře vytváříme na základě vaší poptávky.

Semináře jsou jednodenní.

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

© 2022 Kobra Communication. Všechna práva vyhrazena.