Mediální trénink

tucnaci

Příprava na mediální prezentaci

 

Je určen pro laiky, nezávislé profesionály i firemní zaměstnance, tedy pro ty, kteří potřebují úspěšně a sebevědomě vystupovat v médiích nebo na veřejnosti.

Při vedení tréninků vycházím ze své dlouholeté mediální praxe.

Využívám zkušeností z vlastní divadelní, televizní i rozhlasové práce. 

Trénink je veden sebezkušenostním nácvikem s využitím koučování. Možná je i práce s kamerou a mikrofonem.

Získáte okamžitou zpětnou vazbu rozborem vašeho projevu a tipy na další samostatnou práci.

 

Tematické okruhy:

 

● zvládání trémy při veřejném nebo mediálním vystupování

● příprava rozhovorů (na mikrofon, před kamerou, do časopisu)

● veřejná prezentace osobní nebo firemní

● specifika práce s hlasem před mikrofonem

● správné dýchání

● rétorika

● autenticita a přesvědčivost projevu

● účinná komunikace s posluchačem

 

Trénink je zaměřen na okamžitou využitelnost získaných dovedností.

Délka tréninku je individuální podle vašich potřeb.

 

Tréninky vede: Jana Kobylinská (Radoušová) – koučka/lektorka mediální komunikace.

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

© 2022 Kobra Communication. Všechna práva vyhrazena.